Detail
Tanggal mulai : 26 January 2023
Tanggal selesai : 26 January 2023
Venue/Tempat : Kantor Wali Nagari Parit
Panitia : DPMN
Ringkasan : Pelantikan PJ Wali Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka oleh Kepala DPMN
Keterangan  

Pelantikan PJ Wali Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka oleh Kepala DPMN