Detail
Tanggal mulai : 20 July 2022
Tanggal selesai : 20 July 2022
Venue/Tempat : AULA ITS KHATULISTIWA
Panitia : ITS KHATULISTIWA
Ringkasan : pembekalan kuliah kerja nyata its khatulistiwa tahun 2021/2022
Keterangan  

PEMBEKALAN KULIAH KERJA NYATA INSTITUT TEKNOLOGI DAN ILMU SOSIAL KHATULISTIWA YAYASAN PENDIDIKAN PASAMAN TAHUN 2021/2022